کد خبر: ۱۳۰۲
31 شهریور 1359

اولین اظهار امام خمینی پس از شروع حمله عراق به ایران

امام خميني دراولين اظهار نظر پس از شروع حمله عراق به خاك ايران تأكيد كرد «به صدام حسين و امثال او ثابت خواهم كرد كه اينها اذناب امريكا هستند و قابل ذكر نيستند.»
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات