کد خبر: ۱۳۲۱
3 مهر 1287

شکست نیروهای دولتی از مشروطه خواهان تبریز

نيروهای دولتی شكست سختی از مشروطه طلبان مسلح تبريز متحمل شدند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات