کد خبر: ۱۳۶۸
12 مهر 1357

تداوم اعتصاب کارکنان دولتی در مخالفت با رژیم پهلوی

امروز كاركنان بسياري از ادارات دولتي، كارخانجات، بيمارستانها، شركتها و مؤسسات دولتي در سراسر كشور دست از كار كشيدند و به شبكه اعتصابات ضددولتي پيوستند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات