کد خبر: ۱۳۸۴
15 مهر1357

اعتصاب سراسری در ایران

امروز سراسر ايران در اعتصاب و تعطيلي بود. كليه مدارس، ادارات و سازمانهاي دولتي يا كاملاً تعطيل بودند و يا در تعدادي از آنها كه كارمندان قليلي حضور داشتند از انجام كار خودداري كردند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات