کد خبر: ۱۳۹۵
16 مهر 1307

تبعید آیت‌الله مدرس به خواف

سرتيپ درگاهي ـ رئيس نظميه تهران ـ به اتفاق تعدادي از مأموران به خانه مدرس يورش برده و وي را مورد ضرب و جرح قرار دادند، در نهايت مدرس به شهر خواف نزديك مرز افغانستان تبعيد شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات