کد خبر: ۱۴۱۹
19 مهر 1357

اعتصاب مطبوعات در اعتراض به سانسور

مطبوعات ايران در اعتراض به سانسور، دست به اعتصاب بزرگي زدند. روزنامه هاي كيهان، اطلاعات، آيندگان، پيغام امروز و تعدادي از مجلات خواهان رفع سانسور و فشارهاي دولتي شدند. اين اعتصاب 6 روز ادامه يافت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات