کد خبر: ۱۴۲۰
19 مهر 1359

محاصره کامل خرمشهر

حلقه محاصره خرمشهر توسط نظاميان عراقي، پس از 20 روز مقاومت تكميل شد. خرمشهر روز 4 آبان 1359 و پس از گذشت 35 روز از آغاز جنگ سقوط كرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات