کد خبر: ۱۴۲۳
20 مهر 1357

پیام امام خمینی به مناسبت چهلم واقعه هفده شهریور

امام خميني در پيامي به مناسبت چهلم شهداي 17 شهريور تهران اظهار داشت «در منطق كارتر اين جنايتها و وحشيگريهاي شاه كوشش در راه استقرار دمكراسي و موضعگيري مترقيانه نسبت به مسائل اجتماعي است.»
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات