کد خبر: ۱۴۲۹
21 مهر 1343

تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي تصريح شده در قرارداد وين ـ مصوب سوم مرداد مجلس سناـ در مجلس شوراي ملي نيز به تصويب رسيد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات