کد خبر: ۱۴۴۵
24 مهر 1357

اعلام رسمی لغو سانسور مطبوعات

اعتصاب مطبوعات كه از 19 مهر 1357 آغاز شده بود، امروز منجر به اعلام رسمي لغو سانسور توسط منوچهر آزمون وزير مشاور در امور اجرائي شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات