کد خبر: ۱۴۷۳
27 مهر 1357

کاهش محدودیت‌های امام خمینی در فرانسه

به دنبال ارسال نامه علماي قم به پاريس و تهديد بازاريان تهران و فشار گروه‌هاي چپ فرانسه، محدوديتهاي وضع شده عليه امام خميني در آن كشور كاهش يافت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات