کد خبر: ۱۴۷۶
28 مهر 1357

آتش زدن ساختمان حزب رستاخیز در همدان

ساختمان حزب رستاخيز در همدان توسط مردم به آتش كشيده شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات