کد خبر: ۱۵۱۵

سید مصطفی خمینی

سیدمصطفی خمینی اجازه اجتهاد خود را از حضرت امام خمینی دریافت کرده بود. وی همچنین با تبعید امام به نجف علاوه‌بر پدر خود، در محضر آیت‌الله حکیم، آیت‌الله خوئی، آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله بجنوردی تلمذ کرد.آیت‌الله سیدمصطفی خمینی با توجه به تربیت‌یافتن تحت‌نظر پدر، شخصیتی ظلم‌ستیز و مستقل پیدا کرده بود.

سیدمصطفی خمینی فرزندبزرگ  امام خمینی در 21 آذر 1309 به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه باقریه گذراند و پس از آن با مشورت پدر قدم در وادی علوم دینی گذاشت و به حوزه علمیه قم رفت. او با نبوغ خود سطوح ابتدایی حوزه را نزد اساتیدی چون آیات عظام سلطانی، شیخ محمدجواد اصفهانی، محمد صدوقی و شیخ مرتضی حائری آغاز کرد. فلسفه و منظومه ملای سبزواری را نزد آیت‌الله سیدمحمدرضا صدر و تکمیل آن را نزد سیدابوالحسین رفیعی قزوینی و علامه طباطبایی فراگرفت. وی دروس خارج فقه و اصول خود را نزد زعیم شیعه آیت‌الله العظمی بروجردی و همچنین پدرش امام خمینی ادامه داد و در 27 سالگی به درجه اجتهاد رسید. او اجازه اجتهاد خود را از حضرت امام خمینی دریافت کرده بود. وی همچنین با تبعید امام به نجف علاوه‌بر پدر خود، در محضر آیت‌الله حکیم، آیت‌الله خوئی، آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله بجنوردی تلمذ کرد.آیت‌الله سیدمصطفی خمینی با توجه به تربیت‌یافتن تحت‌نظر پدر، شخصیتی ظلم‌ستیز و مستقل پیدا کرده بود. وسرانجام در 1 آبان سال 1356در نجف به شهادت رسید.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات