کد خبر: ۱۵۲۸
2 آبان 1358

تظاهرات دانشجویان ایرانی در امریکا

صدها تن از دانشجويان ايراني مقيم آمريكا در مقابل بيمارستاني كه محمدرضا پهلوي در آن بستري بود، با شعار مرگ بر شاه خواستار بازگرداندن وي به ايران شدند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات