کد خبر: ۱۵۳۲
3 آبان 1357

آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی

126 زنداني سياسي آزاد شدند. صفر قهرماني قديمي ترين زنداني سياسي جهان هم كه پس از 30 سال آزاد شد در ميان آنها بود. او به همراه دمكراتهاي آذربايجان با دولت مبارزه مي كرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات