کد خبر: ۱۵۳۶
4 آبان 1346

تاجگذاری محمدرضا پهلوی

مراسم تاجگذاري محمدرضا پهلوي، فرح و رضا پهلوي در كاخ گلستان انجام شد. هزينه سنگين اين مراسم از بودجه عمومي كشور پرداخت شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات