کد خبر: ۱۵۸۱
13 آبان 1357

کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان توسط رژیم پهلوی

تعدادي از دانش‌آموزان و دانشجويان كه در دانشگاه تهران تجمع كرده بودند توسط مأموران محمدرضا پهلوی به خاك و خون كشيده شدند. متعاقب اين حادثه وزير علوم استعفا داد و بازار تهران تعطيل شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات