کد خبر: ۱۶۲۵
21 آبان 1293

صدور فتوای جهاد علمای عراق علیه انگلیس

در جنگ جهانی اول علمای عراق بر ضد قوای انگلیس فتوای جهاد صادر کردند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات