کد خبر: ۱۶۶۱
28 آبان 1356

اعلام موجودیت جبهه ملی چهارم

«جبهه ملي چهارم» با عضويت حزب ملت ايران، جامعه سوسياليستهاي نهضت ملي ايران و حزب ايران با انتشار اعلاميه اي موجوديت خود را اعلام كرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات