مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۱۷۱۹
عبدالحسين هژير: در دی 1326درآن سمت بود تا اینكه در 23 خرداد 1327 به نخست‌وزیر منصوب شد. در آبان 1327، از نخست‌وزیری استعفا كرد و به وزارت دربار منصوب شد. در این سمت بود كه در13 آبان 1328 در مسجدسپهسالارتوسط سیدحسن امامی هدف گلوله قرار گرفت و24 ساعت بعد درگذشت.
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۸ - ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - 2017November 28

عبدالحسین هژیر، فرزند محمدوثوق خلوت در 1281 در تهران به دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و متوسطه درمدرسه اقدسیه تهران، وارد مدرسه‌ علوم سیاسی شد. پس از پایان تحصیلات،به مدت هشت سال به عنوان مترجم در سفارت اتحاد جماهیر شوروی در تهران مشغول به كار بود. وی در كابینه‌ علی سهیلی در اسفند 1320،به وزارت بازرگانی، پیشه و هنر منصوب شد و تا بهمن 1321 در آن سمت بود.


در فروردین 1323، در كابینه‌ی محمد ساعد، به وزارت كشور رسید وتا شهریور همان سال سمت فوق رادراختیارداشت. دراردیبهشت1324 و در كابینه‌ی ابراهیم حكیمی عهده دار وزارت دارایی شد، ولی بیشتر ازیك ماه دراین سمت نماند.درآبان1324، برای دومین بار وزیردارایی شد و این بار نیزدوماه بیشتر درآن سمت نبود.درمرداد1325، برای سومین بار از طرف قوام به وزارت دارایی منصوب شد وتا دی 1326درآن سمت بود تا اینكه در 23 خرداد 1327 به نخست‌وزیر منصوب شد. در آبان 1327، از نخست‌وزیری استعفا كرد و به وزارت دربار منصوب شد. در این سمت بود كه در13 آبان 1328 در مسجد سپهسالار توسط سیدحسن امامی هدف گلوله قرار گرفت و 24  ساعت بعد درگذشت.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر