مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کد خبر: ۱۷۲۱
منصور روحانی در كابینه‌ی هویدا ابتدا وزیر آب و برق بود و سپس به سمت وزیر كشاورزی منصوب شد و پس از مدتی به وزارت منابع طبیعی رسید. او از فراماسونرهای با سابقه ایرانی بود در لژ سعدی عضویت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و بعد از محاكمه به اعدام محكوم شد كه حكم وی در 22 فروردین 1358 اجرا شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۱ - ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - 2017November 28

منصور روحانی در 1300 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در دانشكده فنی تهران و سپس دانشگاه یونیورسیتی آمریكا ادامه داد در رشته‌ مهندسی آب، فوق لیسانس گرفت. سپس به دانشگاه لندن رفت و درجه M.S مهندسی آب گرفت. در بازگشت به كشور ابتدا در وزارت نفت و سپس در شهرداری خدمت کرد. سپس به سازمان آب رفت و به استخدام آن سازمان درآمد. وی در معاونت دفتر فنی، ریاست دفتر فنی، معاونت سازمان آب و مدیر كلّ سازمان آب تهران خدمت کرد تا اینكه در كابینه‌ حسنعلی منصور به وزارت آب و برق رسید. در كابینه‌ی هویدا هم ابتدا وزیر آب و برق بود و سپس به سمت وزیر كشاورزی منصوب شد و پس از مدتی به وزارت منابع طبیعی رسید. او از فراماسونرهای با سابقه ایرانی بود در لژ سعدی عضویت داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و بعد از محاكمه به اعدام محكوم شد كه حكم وی در 22 فروردین 1358 اجرا شد.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ارسال نظر