کد خبر: ۱۷۷۲
16 آذر 1358

حمله حزب خلق مسلمان به ساختمان رادیوتلویزیون در تبریز

افراد مسلح حزب خلق مسلمان به ساختمان راديو تلويزيون تبريز حمله كردند و آنجا را به اشغال خود درآوردند.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات