کد خبر: ۱۹۱۸
11 دی 1357

انتقاد شدیداللحن امام خمینی از دولت بختیار

امروز شاپور بختيار نخست وزير معرفي شده از سوي شاه در پيامي راديويي از مردم خواست وي را در برقراري يك حكومت «سوسيال دمكراسي» در ايران ياري دهند. كاركنان اداره برق تهران به هنگام شروع پخش سخنان بختيار، برق تهران را قطع كردند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات