کد خبر: ۱۹۷۰
17 دی 1356

چاپ مقاله موهن علیه امام خمینی در روزنامه اطلاعات

مقاله‌اي تحت عنوان «ارتجاع سرخ و سياه در ايران» با نام مستعار احمد رشيدي مطلق در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. نويسندة اين مقاله ضمن توهين به امام خميني، او و مخالفين انقلاب سفيد شاه را عوامل ارتجاع دانست.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات