کد خبر: ۲۰۰۲
20 دی 1365

بمباران هوایی شيميايی جاده خرمشهر

20 دی 1365 بمباران هوايی شيميايی جاده خرمشهر توسط هواپيماهای عراقی، 3000 شهيد و مجروح بر جای گذاشت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات