کد خبر: ۲۰۴۰
27 دی 1357

پیام امام خمینی در پی فرار محمدرضا پهلوی از ایران

در پي فرار محمدرضا پهلوی از كشور، امام خميني در پيامي از همه مردم خواستند تا براي ساختن خرابيهاي چندين ساله بر جاي مانده از سلطنت پهلوي كمر همت ببندند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات