کد خبر: ۲۰۸۵

احسان طبری

احسان طبری همواره در راس تشكیلات و رهبری حزب توده قرار داشت و به عنوان ایدئولوگ، برای مدتی طولانی مسئولیت شعب آموزش و تبلیغات حزب رابرعهده داشت و انتشار نشریه‌ دنیا را اداره می‌كرد. در دهه‌ی 1350 تقریبا تمامی بیانیه‌ها و اعلامیه‌های حزبی را تهیه وتنظیم می‌كرد. علاوه برآن، تحقیقاتی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران نیز انجام می‌داد كه حاصل آن انتشار ده‌ها كتاب و جزوه است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در 1358 به كشور بازگشت تا این كه در سال1361 دستگیر و زندانی شد. وی درزندان دچار تحول فكری شد و با انتشار مقالاتی به افشاگری علیه حزب توده پرداخت كه كتابكژ راهه و آورندگان اندیشه‌، خطا حاصل این افشاگری‌هاست. وی بعد‌ها از زندان آزاد شد و سرانجام در9اردیبهشت1368 در تهران از دنیا رفت.

احسان طبری در 1295 در ساری متولد شد. از 1314 فعالیت سیاسی خود را با همكاری درانتشار مجلهدنیاآغاز كرد و در 1316 به عنوان یكی از جوانترین اعضای گروه 53 نفر، دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی از زندان در شهریور 1320، از مؤسسین حزب توده بود و در همان دوران در شركت نفت مشغول به كار شد. پس از آن به عنوان مترجم در خبرگزاری تاس به كار پرداخت. در اولین كمیته‌ مركزی حزب توده در 1323 به عضویت كمیته‌ مركزی درآمد و بعد از غیر قانونی شدن فعالیت حزب به شوروی گریخت و سپس همراه اعضای كمیته‌ مركزی حزب توده به آلمان شرقی رفت.

 وی همواره در راس تشكیلات و رهبری حزب توده قرار داشت و به عنوان ایدئولوگ، برای مدتی طولانی مسئولیت شعب آموزش و تبلیغات حزب رابرعهده داشت و انتشار نشریه‌ دنیا را اداره می‌كرد. در دهه‌ی 1350 تقریبا تمامی بیانیه‌ها و اعلامیه‌های حزبی را تهیه وتنظیم می‌كرد. علاوه برآن، تحقیقاتی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران نیز انجام می‌داد كه حاصل آن انتشار ده‌ها كتاب و جزوه است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در 1358 به كشور بازگشت تا این كه در سال1361 دستگیر و زندانی شد. وی درزندان دچار تحول فكری شد و با انتشار مقالاتی به افشاگری علیه حزب توده پرداخت كه كتاب كژ راهه و آورندگان اندیشه‌، خطا حاصل این افشاگری‌هاست. وی بعد‌ها از زندان آزاد شد و سرانجام در9اردیبهشت1368 در تهران از دنیا رفت.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات