کد خبر: ۲۱۱۴
بهمن 1348

مرگ سید حسن تقی‌زاده

سيد حسن تقی‌زاده استاد اعظم لژ فراماسونری، عاقد پيمان دارسی در 1312 و از چهره‌های اصلی مبارزه با ديانت در نهضت مشروطه، در سن 94 سالگی در تهران درگذشت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات