کد خبر: ۲۱۳۳
11 بهمن 1343

بازداشت محمدصادق امانی از اعضای مؤتلفه اسلامی

محمدصادق امانی همداني عضو هيأتهای مؤتلفه اسلامی و عامل به هلاکت رساندن حسنعلی منصور نخست وزير وقت بازداشت شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات