کد خبر: ۲۱۴۴
13بهمن 1274

در گذشت حاج میرزا جواد مجتهد تبریزی

 حاج میرزا جواد مجتهد تبریزی  فقیه کبیر و عالم مجاهد در گذشت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات