کد خبر: ۲۱۷۴

طيب حاج رضايی

طيب حاج رضايی، فرزند حسنعلی در 1280 در تهران به دنيا آمد و از دوران نوجوانی در ميدان ميوه و تره‌بار تهران مشغول کار شد. وی در دوران جوانی, فردی خوش‌سابقه نبود و به خاطر درگيري ها, بارها دستگير و زندانی شد. از جمله 1316 در پی يک درگيری دستگير و زندانی شد و در 1322 بعد از يک درگيری, دستگير و به بندرعباس تبعيد شد.

طيب حاج رضايی، فرزند حسنعلی در 1280 در تهران به دنيا آمد و از دوران نوجوانی در ميدان ميوه و تره‌بار تهران مشغول کار شد. وی در دوران جوانی, فردی خوش‌سابقه نبود و به خاطر درگيري ها, بارها دستگير و زندانی شد. از جمله 1316 در پی يک درگيری دستگير و زندانی شد و در 1322 بعد از يک درگيری, دستگير و به بندرعباس تبعيد شد. وی در قضايای 28 مرداد 1332, يکی از فعالانی بود که همراه با شعبان جعفری, نقش زيادی در کشانيدن الواط به صحنه در حمايت از شاه داشت، لذا بعد از پيروزی کودتا, لقب «تاج بخش» را گرفت و امتيازات زيادی از جمله واردات انحصاری مرکبات را از دولت کودتاگرفت. وی به مرور از رژيم شاه فاصله گرفت که برخی از مورخان آن را حرکت به سوی نور تعبير می کنند و برخی ديگر, اين چرخش را در راستای رقابت با شعبان جعفری می دانند که امتيازات زيادی از شاه گرفته بود. به اين خاطر, وی به قول شهيد عراقی, درقضايای 15 خرداد 1342, نقشی غير مستقيم داشت و همين امر بهانه ای شد تا رژيم وی را دستگير نمايد و بعد از برگزاری يک محاکمه, او را به عنوان عامل اصلی حرکت 15 خرداد 1342 معرفی و به اعدام محکوم نمايد. 

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات