گام به گام تا فجر

روایت مطبوعات از وقایع بهمن ماه 1357

"گام به گام تا فجر"، روایت روزنامه‌های کیهان و اطلاعات از روزهای انقلاب در بهمن 1357 است.
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ روزنامه‌های بهمن 57 به عنوان آخرین ماه حیات رژیم پهلوی منعکس کننده روایت‌های مختلفی از حال و هوای مردم و شرایط کشور در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی است. روز 1 بهمن‌ماه و به دنبال انتشار خبر بازگشت امام خمینی به کشور روزنامه اطلاعات با تیتر "نماز جمعه با امام خمینی در تهران" و روزنامه کیهان با تیتر "امام خمینی جمعه در تهران نماز می‌خواند" به پیشواز امام خمینی رفتند. از این روز تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن‌ماه، روزنامه‌ها گزارش روز به روز وقایع انقلاب اسلامی و سرنگونگی رژیم پهلوی را توصیف می‌کردند.

در ادامه تصویر صفحه اول روزنامه‌های کیهان و اطلاعات از تاریخ اول تا 23 بهمن 1357 از نظر می‌گذرد.


روایت مطبوعات از انقلاب

یکشنبه 1بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

دوشنبه 2 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

سه‌شنبه 3 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

چهار‌شنبه 4 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

پنجشنبه 5 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

یکشنبه 8 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

دوشنبه 9 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

سه‌شنبه 10 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

 چهار‌شنبه 11 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

پنجشنبه 12 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

جمعه 13 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

 یکشنبه 15 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

دوشنبه 16 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

سه‌شنبه 17 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

 چهار‌شنبه 18 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

پنجشنبه 19 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

شنبه 21 بهمن 1357

روایت مطبوعات از انقلاب

یکشنبه 22 بهمن 1357


روایت مطبوعات از انقلاب

 دوشنبه 23 بهمن 1357این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات