کد خبر: ۲۲۰۲
1303

آغاز دوره سوم مشروطه با دیکتاتوری رضاخان

دوره سوم مشروطه با دیکتاتوری رضاخان سردار سپه آغاز شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات