کد خبر: ۲۳۳۳
11 اسفند 1353

تشکیل حزب رستاخیز

محمدرضا پهلوی  سيستم تك حزبي در كشور را اعلام كرد و حزب واحد سياسي كشور «رستاخيز» نام گرفت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات