کد خبر: ۲۳۴۱
12 اسفند 1286

خروج نیروهای روسیه از ایران

با انعقاد پيمان «برست ليتوفسك» ميان آلمان و روسيه، روسها متعهد شدند نيروهاي خود را از ايران خارج كنند. آنان بقاياي نيروهاي خود را متعاقب اين پيمان تا پايان بهار اين سال از ايران خارج كردند.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات