کد خبر: ۲۳۷۱

حاجيعلي رزم آرا

حاجي علي رزم آرا، فرزند سرهنگ محمد در1280 به دنياآمد.تحصيلات مقدماتي رادرمدارس اليانس و اقدسيه‌ تهران به پايان رسانيد. سپس وارد مدرسه‌ نظام مشيرالدوله شد و با درجه‌ ستوان دومي فارغ التحصيل و وارد خدمات نظامي در ارتش شد.پس از مدتي به فرانسه رفت و در مدرسه‌ سن سير تحصيلات نظامي خود را تكميل كرد.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حاجيعلي رزم آرا، فرزند سرهنگ محمد در1280 به دنياآمد.تحصيلات مقدماتي رادرمدارس اليانس و اقدسيه‌ تهران به پايان رسانيد. سپس وارد مدرسه‌ نظام مشيرالدوله شد و با درجه‌ ستوان دومي فارغ التحصيل و وارد خدمات نظامي در ارتش شد.پس از مدتي به فرانسه رفت و در مدرسه‌ سن سير تحصيلات نظامي خود را تكميل كرد.

پس از بازگشت به كشور در هنگ كرمانشاه به خدمت مشغول شد و سپس فرماندهي تيپ مستقل لرستان را برعهده گرفت. كفالت اداره‌ جغرافيايي ارتش و مديريت دروس دانشگاه جنگ از ديگر سمت‌هاي نظامي وي بود. پس از شهريور1320،به فرماندهي لشكر تهران و بعد از مدتي به فرماندهي آمادگاه تسليحاني ارتش منصوب شد. در همان ايام، به درجه سپهبدي و سپس سرلشگري رسيد. در تير1329بعد از استعفاي علي منصور،به نخست وزيري منصوب شد كه مصادف با نهضت ملّي شدن صنعت نفت بود.وي از مخالفان ملّي شدن صنعت نفت بود و به خاطر آن، ازطرف گروه‌هاي مذهبي و ملي مورد انتقاد سخت بود تا اينكه در شانزده اسفند 1329در حالي كه قصد حضور در مجلس ختم آيت‌الله فيض در مسجد سپهسالار را داشت، توسط خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فداييان اسلام هرف گلوله قرارگرفت و كشته شد. اين امرنقش زيادي در تصويب ملّي شدن صنعت نفت در29 اسفند همان سال داشت.ازرزم آرا آثاري در زمينه ي جغرافياي نظامي ايران برجاي مانده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات