کد خبر: ۲۴۰۹
21 اسفند 1353

صدور فتوای تحریم عضویت در حزب رستاخیز توسط امام خمینی

امام خمینی شرکت در حزب رستاخیز را حرام  و کمک به استیصال مسلمین دانستند. ایشان طرح حزب رستاخیز را نشانه شکست انقلاب سفید شاه تلقی کردند.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات