کد خبر: ۲۴۱۰
21 اسفند 1329

تشکیل کابینه حسین علا

کابینه حسین علا تشکیل شد. این کابینه تا 6 اردیبهشت 1330 دوام یافت.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات