کد خبر: ۲۴۴۰
28 اسفند 1358

فرمان عفو نظامیان رژیم پهلوی توسط امام خمینی

امام خميني فرمان عفو عمومي كليه نظاميان رژيم گذشته و ساواكي هايي را كه دستشان به خون كسي آغشته نشده است، صادر كردند.


این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات