کد خبر: ۲۴۷۰
2 فروردین 1342

حمله عمال پهلوی به مدارس فیضیه طالبیه

ماموران رژیم پهلوی با هجوم به مجلس عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه فیضیه قم، به ضرب جرح طلاب و مردم پرداختند. مدرسه طالبیه تبریز نیز مورد حمله مشابهی قرار گرفت .

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات