کد خبر: ۲۴۷۳
3فروردین 1342

واکنش بازار به جنایت رژیم پهلوی در فیضیه

بازار تهران به نشانه اعتراض نسبت به جنایات رژیم پهلوی در به خاک و خون کشیدن مدرسه فیضیه قم تعطیل شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات