کد خبر: ۲۴۸۹
6فروردین 1303

پایان غائله جمهوری رضا خان

رضا خان در ملاقات با آیات عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، میرزا حسین نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی قول داد به غائله "جمهوری" پایان دهد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات