کد خبر: ۲۴۹۹
8فروردین 1368

واکنش امام خمینی به استعفای منتظری

امام خمینی در پاسخ به نامه منتظری تصریح کردند" که من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم"
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات