کد خبر: ۲۵۰۲
9فروردین 1359

اظهار نظر کارتر درباره نتیجه سفر شاه به آمریکا

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا گفت:" مسافرت شاه به آمریکا عامل مهمی در شکست من در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در برابر ادوارد کندی داشت."
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات