کد خبر: ۲۵۰۷
10فروردین 1358

آغاز رفراندم تعیین هویت سیاسی ایران

مرحله اول رفراندم تعیین هویت سیاسی حکومت ایران پس از پیروزی انقلاب آغاز شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات