کد خبر: ۲۵۱۷
12فروردین 1289

تصویب قانون ممنوعیت حمل اسلحه توسط مجلس

یک هفته پس از ورود ستارخان و باقرخان و مجاهدان مسلح همراه آنها به تهران، قانون ممنوعیت حمل اسلحه در 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات