کد خبر: ۲۵۲۲
14 فروردین 1371

انتشار اسناد نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد

اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره دخالت این کشور در کودتای 28 مرداد 1332 منتشر شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات