کد خبر: ۲۵۳۰
15 فروردین 1336

آغاز رسمی فعالیت ساواک

سازمان اطلاعات و امنیت کشور [ساواک]رسمآفعالیت خود را آغاز کرد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات