کد خبر: ۲۵۳۲
16فروردین 1358

انتشار آئین نامه دادگاه‌های انقلاب

آئین نامه داده گاه انقلاب در 34 ماده منتشر شد. این آئین نامه گامی در جهت ضابطه مند کردن دادگاه‌ها بود.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات