کد خبر: ۲۵۶۵
20 فروردین 1382

سقوط رژیم صدام

با تصرف کامل بغداد و به زیر کشیدن مجسمه‌های صدام از میادین این شهر، رژیم صدام ساقط شد.
این خبر را به اشتراک بگذارید:
ارسال نظرات